Western Cattle Egret

Photo by Ken Nanney

Western Cattle Egret - Village Creek Drying Beds, Tarrant County, July 3, 2009 

Photo by Ken Nanney

Western Cattle Egret - Village Creek Drying Beds, Tarrant County, June 28, 2008